Her er en liste over links til videnscentre relateret til handicap

VISO
VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen. VISOs rådgivning er gratis og landsdækkende. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor
behovet er. Kommuner og borgere kan få rådgivning. VISO har tilknyttet en række konsulenter/leverandører med specialviden, herunder også nogle med viden om sjældne handicap. Læs mere på www.socialstyrelsen.dk

Handicapidrættens Videnscenter
samler, udvikler og formidler viden om tilpasset idræt og job til mennesker med nedsat funktionsevne. Centret yder gratis rådgivning til professionelle, personer med handicap, studerende og andre interesserede.