Kommunikationscentre

Problemer med at kommunikere? Rundt om i landet findes et antal kommunikationscentre, som er specialiserede i teknikker og hjælpemidler til at afhjælpe forskellige former for kommunikationshandicap.

Se en liste over taleinsitutter og kommunikationscentre

Legeteker

Legeteket er et tilbud til børn med særlige behov. På Legeteket kan forældre og fagfolk få inspiration til aktivering i leg samt rådgivning og vejleding omkring leg og læringsprocesser med barnet. Det er Legetekets mål at øge det enkelte barns kompetencer igennem vejledning til forældre og fagfolk samt udlån af udviklingsstimulerende materialer.
Der findes legeteker i en række kommuner. Se Legetekforeningens legeteksoversigt eller spørg forvaltningen i din kommune om Legetekets placering, åbningstider etc.
Læs mere om legeteker på Legetekforeningens hjemmeside.

Læs mere om sprog og kommunikation

Sprog og leg: På denne hjemmeside kan du søge viden om dit barns sprogudvikling fra 0-6 år. Her kan du søge svar på spørgsmål eller bekymringer du har om dit barns sprogudvikling samt få ideer til, hvad du selv kan gøre for at hjælpe dit barn på vej.

Sprogpakken - et projekt, der havde som hovedformål at opkvalificere pædagogers og kommunale nøglepersoners arbejde med børns sprogudvikling, og især de børn som ikke har et alderssvarende sprog. Her er også gode ideer til at arbejde med barnets sprog.

Piktogrammer

Piktogrammer er symboler, tegninger eller billeder som visualiserer opgaver, aftaler og tid. Du kan sætte piktogrammer op på en tavle, et whiteboard eller lignende og på den måde hjælpe dit barn med at holde overblik over, hvad I er i gang med og hvad der skal ske bagefter.

Kommunikationscenteret i Hillerød distribuerer Picto Selector - et gratis program, som indeholder 1000-vis af piktogrammer.

Boardmaker™ til Windows er en grafisk database, der inkluderer mere end 3500 Picture Communication Symbols (PCS), der kan bruges som basis for en lang række forskellige kommunikationsmaterialer.