Når du er medlem har du mulighed for at udveksle viden og erfaringer med de andre medlemmer

Snak med på Facebook
Foreningen har en lukket gruppe på Facebook med navnet "UniqueDanmark". Her bliver der delt og diskuteret stort og småt.

Deltag i vores weekendarrangementer
Deltagelse i vores weekendarrangementer er en rigtig god måde at etablere netværk med de andre medlemsfamilier. Især familieweekenderne, hvor både forældre og søskende til vores sjældne børn deltager, har stor tilslutning. De seneste år har 25-35 familier deltaget.

Læs børnebeskrivelser
En del medlemmer lægger børnebeskrivelser for deres barn på hjemmesiden, som alle medlemmer har adgang til at læse. Her er der en lille chance for at finde andre med børn, som har samme kromosomafvigelse. Mere sandsynligt er det, at du kan finde nogen med problemstillinger, der svarer til dine.

Kontakt andre medlemmer direkte
Du har mulighed for at kontakte de andre medlemmer direkte. På hjemmesiden får du adgang til kontaktoplysninger for alle de andre medlemmer.

Læs og bidrag til vores nyhedsbrev
Foreningen udgiver et nyhedsbrev et par gange om året. Her kan du læse om vores seneste weekendarrangement, om nogle af de nye medlemmer og forskellige andre bidrag fra medlemmer og professionelle. Du er meget velkommen til at bidrage med ideer eller indlæg.

Fællesmails
Hvis et medlem har noget særligt på hjerte, så sender foreningen en fællesmail ud til alle medlemmer.