Forældreweekend 7.-8. marts 2015 på Danhostel i Skælskør

Lørdag havde vi besøg af psykoterapeut Marianne Lykke, som talte om sorgen og de andre følelser, som opleves, når man får et særligt og sårbart barn. Hun var på 10-12 og igen 13-15. Eftermiddagen omfattede en lang snak i mindre grupper, hvor vi hver især reflekterede over udbyttet af oplægget og snakken gik livligt.

Bagefter gik vi sammen en frisk tur efterfulgt af fælles middag og kaffe/øl/vin hygge. Der blev snakket en masse, spillet bordfodbold og henad aftenen blev emnerne lettere og stemningen mere løssluppen :-)

Som sædvanligt sluttede vi af med generalforsamling om søndagen. Se den nye bestyrelse.
 

Mere om oplægget ...

Marianne Lykke talte om følgende emner:

* Sorg og sorgprocessen. Hvordan vi som forældre/mennesker/kærester/søskende/familie, kan få dette til at gå i et samspil med det som hverdagen med et barn, der har et handicap byder på.

* Om at give slip på sit barn og hvad dette betyder. For mange forældre er netop det meget svært at tackle og det er derfor vigtigt, at vi bliver bevidste om, hvordan både barnet og vi kommer bedst igennem det.

* Processen med at barnet skal flytte hjemmefra og skabe sin egen hverdag er vigtig at være bevidst om. Det er noget som vi ved kommer, men det er også noget som kræver tid at vænne sig til.