Helpline

Sjældne Diagnosers Helpline er et gratis og anonymt tilbud til patienter og pårørende berørt af sjælden sygdom. Et professionelt og engageret rådgiverteam er klar ved telefon og mailbox med information, støtte og rådgivning.

Læs mere om Sjældne Diagnosers helpline

Sjældne-navigator

Organisationen Sjældne Diagnoser har frivillige, der med deres personlige erfaringer og specifikke viden kan støtte og vejlede sjældne patienter til at:
- Finde vej i sundhedssystemet
- Finde indgangen til det sociale system
- Mestre livet med en sjælden diagnose

Læs mere om sjældne-navigator

DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

DUKH er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet. DUKH skal medvirke til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. Det gør de ved at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende i sager, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet.

DUKH skal også medvirke til at forbedre sagsbehandlingen på handicapområdet gennem forebyggelse. Det gør de ved at formidle vores erfaringer i artikler, på nettet og igennem en omfattende foredrags- og kursusvirksomhed.

Læs mere på DUKH's hjemmeside

LEV

Det er en hjørnesten i LEVs virksomhed at give information og rådgivning til forældre med et udviklingshæmmet barn.
Mange forældre/pårørende løber ind i store problemer med den hjælp, deres udviklingshæmmede børn/pårørende modtager - det kan være i forhold til barnets skole, en ydelse fra kommunen eller noget helt tredje. Der er også mange udviklingshæmmede, som bliver udsat for et seksuelt overgreb eller bliver fejlmedicineret. I situationer som disse kan man søge hjælp og vejledning hos LEVs Rådgivning. Det er en del af LEV's medlemsservice, så husk, at du skal være medlem af LEV for at modtage rådgivning.

Læs mere på LEVs hjemmeside

Dansk Handicapforbund

Dansk Handicapforbund tilbyder sine medlemmer en bisidder, som kan gå med, når de skal til møde med kommunen. Foreningen har også et rådgivningsteam, der yder telefonisk socialrådgivning om spørgsmål, der har relation til handicap. Bemærk at det kræver medlemskab af Dansk Handicapforbund for at benyttes sig at ordningerne.

Læs mere om foreningens tilbud på DH's hjemmside