Forældreweekend 11.-12. marts 2017 på Bymose Hegn i Helsinge, nord for Hillerød

Oplægsholder om lørdagen var Leif Nord, som er psykolog med speciale i børn og voksne med handicap. Tidligere bl.a. forstander for dag- og døgntilbud i Region Midtjylland/Århus Amt. Aktiv i LEV,  Spastikerforeningen, DH.  Han er i dag ansat i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

Leif holdt et fængende oplæg om børns adfærd og vigtigheden af at forstå adfærden som en form for kommunikation. Om "vanskelig adfærd" sagde han fx: "Børnene har adfærd - det er os andre der har vanskelighederne". Leif kom også rundt om mange andre aspekter af livet med et handicappet barn.