Legathåndbogen

Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Det tilgås via en hjemmeside, som gør det let at finde de relevante fonde og legater til et givet formål, og giver adgang til ansøgningsskemaer osv.

Tag et kig på hjemmesiden: www.legatbogen.dk

Hjemmesiden er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

 

Fundraising.how

Fundraising.how er en virksomhed, som tilbyder hjælp med fonds- og legatansøgninger mod betaling.

De giver gratis adgang til en artikeldatabase, som indeholder en række artikler og guides. Se fx artiklen "Legater for værdigt trængende. Hvordan søger man?"

 

Hoffmann og Husmans fonds legater på 10.000 kr.

Hoffmann og Husmans fond uddeler legater på 10.000 kr. til økonomisk trængte sjældne borgere. Du kan som medlem af UniqueDanmark ansøge om et legat hos Sjældne Diagnoser. Legatets formål er at bringe støtte og opmuntring til økonomisk trængte patienter med sjælden sygdom og/eller handicap. Og til økonomisk trængte børnefamilier, hvor ét eller flere børn har en sjælden diagnose.

Hvem kan søge? 

For at ansøge om legatet, skal man opfylde følgende krav:

Være voksen med en sjælden diagnose, som er økonomisk trængt
Være forældre til ét eller flere børn med en sjælden diagnose, hvor familien er økonomisk trængt
Være medlem af UniqueDanmark og have betalt kontingent i 2021 og 2022.
Sådan søger du

Du kan ansøge online eller pr. post. Sammen med ansøgningsformularen skal du vedlægge din årsopgørelse for 2021. Hvis du er gift eller samlevende, skal din partners årsopgørelse for 2021 også vedlægges. Du kan læse mere om legatet og finde link til ansøgningsskemaet her: https://sjaeldnediagnoser.dk/legat Ansøgningsfristen er d. 7. november 2022.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til legatet eller ansøgningsprocessen, kan du kontakte Sjældne Diagnosers sekretariat på tlf. 33 14 00 10, tast #2 fra mandag-torsdag mellem kl. 10 og 14. Sekretariatet kan også kontaktes på mail@sjaeldnediagnoser.dk