Ledsagerkort

Ledsagerkortet giver gratis adgang til en ledsager sammen med barnet til forskellige arrangementer og i forskellige forlystelsesparker fx LEGOland, Tivoli, ZOO mm.

Ledsagerkortet kan ansøges på: https://www.handicap.dk/brugerservice/ledsagekort/

Handicapparkeringskort

Parkeringskortet giver adgang til at parkere på p-pladser afmærket som handicapparkering. Parkeringskortet følger barnet og kan selvfølgelig kun bruges, når barnet er med i bilen.

Kortet kan ansøges hos Danske Handicaporganisationer på: https://www.handicap.dk/brugerservice/parkeringskort/

Handicap BroBizz

Storebælt tilbyder en særlig rabat for handicapkøretøjer, så bilister med et handicap kan køre over broen til nedsat pris. Dette kræver bevilliget handicapbil. Fordele med ordningen Storebælt Handicap er:

• 20 % handicap-rabat for hver tur over Storebæltsbroen.
• 5 % bizz-rabat.
• 15 % prisnedsættelse.
• Du kører gennem BroBizz-banen uden stop, og prisen for at køre over broen trækkes automatisk via din brobizz direkte på dit betalingskort. Bizz’en må kun bruges i det køretøj, den er registreret til. 

Læs mere på: https://www.storebaelt.dk/brobizz/brobizzhandicap

Lufthavnshjælp

I Københavns Lufthavn tilbyder de særlig hjælp og assistance til rejsende med handicap.

Læs mere på: https://www.cph.dk/praktisk/for-rejsende-med-handicap

Færger

Flere færger har særlige fordele/service for handicappede fx parkering ved elevator på færgen, og nogle steder er der rabatpriser for handicapbiler. Kontakt rederiet, da ikke alt kan findes på deres hjemmesider.